E-signering för alla avtal

Ett säkert samt juridiskt tryggt sätt att skicka och signera avtal elektroniskt. Perfekt för kund-, anställnings- och inköpsavtal.

SimpleSign erbjuder en helhetslösning för dina signeringsbehov.

esign

HR

Förenkla anställningsprocessen genom att implementera e-signering på dina anställningsavtal

Försäljning

Minska administrering vid skapandet av offerter och underlätta samtidigt signeringsprocessen dina kunder.

Inköp

Underlätta arbetet med att skapa, förhandla och e-signera avtal

E-signering från SimpleSign

SimpleSign genomsyras av användarvänlighet, samtidigt som en mängd olika smarta funktioner erbjuds.

Skapa mallar

Skapa obegränsat med avtalsmallar som kan återanvändas. Dela mallar och innehåll med dina kollegor. 

Dynamiska fält

Dra och släpp fält i dina dokument. Klicka för att redigera och justera. Låt dina mottagare svara på frågor, fylla i fält, ladda upp filer med mera, innan de kan e-signera.

Innehållsbibliotek

Skapa dokument baserat på i förhand godkänt innehåll. Sök och lägg till från ditt innehållsbibliotek för att bygga avtal snabbt och säkert.

Kommunicera

Undvik att din inkorg svämmar över av meddelanden relaterade till dina avtal genom att aktivera chatten och kommunicera med dina mottagare direkt intill avtalen.

SMS- och E-post påminnelser

Skicka påminnelser för att påskynda signeringsprocessen. Du kan autogenerera påminnelser för att underlätta arbetsbelastningen och maximera produktiviteten.

Dela mappar

Välj i vilken mapp respektive avtal ska arkiveras i. Generera mappar automatiskt baserat på dina mallar. Dela mappar till kollegor eller till externa parter.

Bättre Säkerhet

Bättre Säkerhet

SimpleSign är förenligt med GDPR i den utsträckning som krävs för att upprätthålla en säker SaaS-plattform. All användardata lagras inom EU.

Säkerhet & kryptering

Vi förstår att dina avtal och dess innehåll är känsligt. Därför är SimpleSign krypterat på flera sätt. Vi använder bland annat TLS-kryptering för all dataöverföring. För lagring av dokument använder vi ett toppmodernt Tier III och SSAE-16-certifierat datacenter med ISO 27001-certifiering.

GDPR och datalagring

All användardata och avtal i SimpleSign lagras inom EU och är förenligt med Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om hur vi hanterar vår data, är du varmt välkommen att begära ut mer information från oss.

Högsta kreditvärdighet

SimpleSign erhåller den högsta kreditvärdighet enligt UC, både år 2018 och 2019.

Rapporter

Våra kunder rapporterar tre betydande förbättringar.

1 %
Bättre datainmatning
1 %
Snabbare avslut
1 %
Mindre avtals-administrering

Inget kreditkort behövs

Några som väljer SimpleSign

SimpleSign förenklar avtalshanteringen för flera välkända företag
Canon red logo
Facility services
Sector alarm logo

Funktioner

SimpleSign är en funktionsrik plattform som löser de flesta avtalsflöden för företag inom alla storlekar. Nedan finner du ett urval av SimpleSigns funktioner.

Grupper & Behörigheter

Dela innehåll på ett säkert sätt genom att skapa grupper, roller och behörigheter.

Avtalsmallar

Bygg obegränsat med återanvändbara mallar och dela dem till dina kollegor.

Profilering

Skräddarsy signeringsupplevelsen med din egen grafiska profil.

Förfallodatum

Påskynda avtalsflödet genom att aktivera förfallodatum på de avtal du skickar.

Flexibelt Arbetsflöde

Välj signeringsflöde, exempelvis 1 eller 20 mottagare som signerar samtidigt, eller i en specifik ordning.

Signera I Möte

Ta med SimpleSign i mötet och signera direkt på din surfplatta.

Bilagor

Lägg till och begär bilagor. Låt dina mottagare ta ett foto eller ladda upp en fil i samband med signering.

BankID, NemID m.fl.

Förbättra signatursäkerheten med Svenskt BankID, NemID eller Norskt BankID.

Dela Mappar

Spara signerade avtal i mappar och dela dem med dina kollegor.

Valideringar

Lägg till textfält med valideringar så att dina kollegor och mottagare fyller i dem korrekt.

Flera Filformat

Dra och släpp ett dokument för att skicka iväg det för signatur. SimpleSign stöjder 17 olika filformat.

Video Inspelning

Skapa en personlig touch genom att spela in en video som visas bredvid ditt skickade dokument.

Dokument Nyckel

Skydda känsliga dokument med nycklar så att de inte kan öppnas av fel personer.

Videobibliotek

Spara produktfilmer i ett bibliotek och bifoga filmerna med dina dokument.

Kontakter

Spara dina mottagare som kontakter och sök fram dem nästa gång du ska skicka ett avtal.

BulkSend

Med några klick kan du automatisera så att SimpleSign massutskickar dina avtal åt dig.

Statistik

Få en värdefull översikt på hur dina avtal och medarbetare presterar.

Dokumentchatt

Undvik att fylla din mailkorg med trådar som handlar om dina avtal, chatta istället direkt intill avtalen.

Anpassad Integration

Vi hjälper dig med anpassade integrationer som effektiviserar affärskritiska flöden.

Påminnelser

Få interna påminnelser baserat på viktiga datum i dina dokument.

Heat Map

Se hur din mottagare läser dina avtal med hjälp av en värmekarta som visar dig deras exakta interaktioner.

Vidarebefordra Signatur

Låt din mottagare vidarebefordra sin signeringsroll till någon annan part inom sin organisation.

Attest För Godkännande

Skapa attestflöden både internt och externt för dina avtal som skickas ut.

Masspåminnelser

Skicka påminnelser till flera mottagare samtidigt.

SAML

Koppla på SAML-inloggning för att få en mer säker och enhetlig kontohantering.

2-faktor Inlogg

Aktivera en säkrare inloggning med tvåfaktorsautentisering.

Active Directory

Använd ditt Azure Active Directory för att enklare hantera användare och behörigheter.

8 Språk

SimpleSign har språkstöd för engelska, svenska, spanska, tyska, franska, danska, norska och finska

CSV Export

Exportera dina dokument och dess metadata som strukturerade CSV-filer.

Robotics

Skapa en robot som automatiskt skickar avtal till din mottagare baserat på fördefinerade aktiviteter.

Extern Arkivering

Välj flera lagringsplatser för dina signerade dokument. Exempelvis FTP, SharePoint, DropBox med flera.

Anpassa SimpleSign

SimpleSign kan anpassas på unika sätt för att fungera optimalt för just dina behov.

Contact us

Simple Sign International AB
Karlavägen 20
11431 Stockholm, SWEDEN

Phone: +46(0)10 750 09 66