Skapa E-formulär på minuter

Skapa smarta formulär som kan fyllas i och godkännas, med juridisk bindande signaturer. 

Publicera dina E-formulär (avtalsmallar) på en länk. Den som besöker länken kan fylla in sin information och signera med exempelvis BankID.

eForms, Ipad, fingers, esignatures

Upptäck E-formulär

E-formulär är ett smart sätt att samla juridiskt bindande signaturer från din webbplats, dina broschyrer eller din e-post. Poängen med ett E-formulär är att du inte behöver skicka något dokument till en mottagare för att få det signerat.

Kom åt dina e-formulär från en URL och som dina besökare öppnar för att fylla i och signera. 

Därefter får du och den som signerade varsin kopia på avtalet. 

E-formulär används vanligtvis för online-beställningar, bokningar och andra typer av godkännanden som kräver ett juridiskt bindande steg.

Tänk dig en online-betalning, förutom att du istället samlar in en signatur / medgivande. 

Enkelt Att Redigera

För att skapa avtal och formulär i SimpleSign drar du runt och släpper block och fält där du vill ha dem. Skriv in texter och skapa det innehåll som ska finnas med, klicka sedan på spara.

Smarta Länkar

E-formulär är populärt bland exempelvis fältpersonal. Skapa ett beställningsformulär som kan användas av flera. Varje användare får sin egen unika länk till formuläret och varje signatur kan härledas till respektive persons insats.

Interaktiv Guide

E-formuläret hjälper dina parter att fylla i formuläret med interaktiva pilar och realtidsvalideringar på fält. Detta förbättrar kundupplevelsen samtidigt som det ökar kvalitén på insamlad information.

Flera Parter

Ett E-formulär kan hantera flera signerande parter på en och samma länk. Formuläret guidar varje part i rätt ordning. När den första parten signerat kan nästa part bjudas in via e-post, eller fortsätta på samma enhet.

Automatisk Arkivering

Styr vilken mapp respektive E-formulär ska arkivera sina avtal i. Varje avtal blir sökbart i ditt arkiv och du kan tydligt härleda vilket avtal som kom från vilket eFormulär.

Konvertera till eFormulär

Gör om dina befintliga avtal till E-formulär genom att ladda upp dem på SimpleSign. 

Fältvalidering

Dra in de fält du vill ha i dina E-formulär och lägg till specifika valideringar så att dina mottagare inte kan fylla i otillåtna värden.

Kraftfullt API

Data som samlas in från E-formulär kan skickas vidare till externa system som bokningssystem, HCM, CRM med flera. SimpleSigns användarvänliga API är flexibelt och enkelt att förstå.

Integrations

Färdiga integrationer

Förenkla arbetsflöden genom att integrera SimpleSign med dina befintliga CRM, HCM, och rekryteringssystem. SimpleSign erbjuder ett flertal färdigbyggda integrationer så att du aldrig behöver mata in data två gånger.

Rapporter

1 %
Snabbare uppsättning
1 %
Snabbare ifyllnad
1 %
Bättre data

Några som väljer SimpleSign

SimpleSign förenklar avtalshanteringen för flera välkända företag
Canon red logo
Facility services
Sector alarm logo

Inget kreditkort behövs

Contact us

Simple Sign International AB
Karlavägen 20
11431 Stockholm, SWEDEN

Phone: +46(0)10 750 09 66