Juridiken

Marknaden för esignaturer växer

Simple-Sign---28-april

EU Bestämmelser

European Directive 1999/93/EC är den lagstiftning som Europaparlamentet godkände år 1999 och föreskriver att elektroniska signaturer har samma giltighet, äkthet och rättslig bärkraft som en traditionell “penna på pappers” underskrift. Från och med juli 2001 godkänner alla EU-medlemmar att acceptera en e-signatur som ett rättsligt bindande (både nationellt och internationellt) och att Europeiska unionens domstol kommer att behandla en e-signatur som bindande för de flesta handelsfrågor. Undantag i vissa regioner inkluderar – men är inte begränsade till – inköp av egendom eller hus och äktenskapstillstånd.

Simple-Sign---28-april2

US Global regulations (ESSU2)

The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN, Pub.L. 106–229, 114 Stat. 464, enacted June 30, 2000, 15 U.S.C. ch. 96) was passed into law by the United States Congress in June 2000.

ESIGN makes all verified eSignatures valid and legally binding with respect to a majority of commerce on both state and federal level though, again, there are a few exceptions.

Simple-Sign---28-april2

Accepterad transaktionshistorik Trail

Simple Sign skapar en ‘micro-fine definition transaction trail’ mellan ingående signeringsparter. För att ge avsändaren och ingående parter en transaktionshistorik spårar och stämplar Simple Sign all relevant data mellan parterna, ex. hur de har interagerat med varandra, tidsstämplar m.m. från det att avtalet skickas till att det undertecknas.

Simple-Sign---28-april3

Populärt bland jurister

Jursiter runt om i världen omfamnar idag e-signaturlösningar som Simple Sign. De används för både uppdragsavtal, juridiska dokument och andra typer av dokumentationer som kräver säkrare attesteringar. Simple Sign erbjuder ett internationellt godkänt system för både verifiering och spårning.

Simple-Sign---28-april

Global användning

Myndigheter, små och stora företag använder elektroniska signaturer för handel, förhandlingar och många andra former där en signatur på ett avtal är nödvändigt. Utbreddningen av elektroniska signaturer är idag stort, både USAs försvar, några av världens största företag inom HR, banker och e-handel han gått över till elektroniska signaturer i stor utsträckning.

Simple-Sign---28-april3

Frågor?

Har du någon fråga?  Det går bra att både skriva till oss på chatten eller ringa till vår svenska växel på: +46 (0) 8 559 20 102.

Simple Sign har bättre bevisning och är säkrare än traditionellt skriva avtal med bläck på papper. Varje transaktion är certifierad med ett säkert ‘Audit Trail’ som som spårar varje händelse. Här lagras över hundra punkter, bl.a. namn, e-postadress, IP-adress samt viktiga händelser med tider och datum.

Simple Sign erbjuder olika typer av autentiseringsnivåer och metoder. Förutom den populäraste och “enklaste” esigneringsmetoden erbjuder Simple Sign även två stegsverifiering via SMS och PIN, Svensk och Nordiskt BankID, som innehåller högsta säkerhet som vanligt bland finansiella transaktioner.

Kom igång direkt. Prova gratis!